Isamaalisus/patriotism on auasi !

Austatud s6brad,

just sisenesite kodanikeühenduse Isamaaline Klubi koduleheküljele. See käsitleb mitte ainult tema esindajate ja liikmetega, vaid eelk6ige tema ettev6tmiste, tegevuse ja projektidega.

Isamaaline Klubi registreeriti kodanikeühendusena Siseministeeriumis 30. märtsil 2001 nr. VS/1-1/46 612/OI-R all ning tugineb kollektiivide mitmeaastasele traditsioonile erinevates piirkondades.

V-Klubi pealkirja all peitub palju mitmesuguseid projekte, ettev6tmisi. aktiivsust, tegevust ja ennek6ike inimesi, kelle p6himotiiviks on omakasupüüdmatult liituda ühiskonna tänapäevaseisundi parandamisse. Oma kollektiivis püüame pidevalt t6estada nii endile kui teistele, et isamaalisus, s6prus ja seltsimehelikkuse vaim pole mitte ainult romantiliste filmide vili, vaid pidevalt toimiv reaalsus. 

Isamaaline Klubi tekkis eelk6ige sisesunnist aktiivselt liituda ettev6tmistega, mis tuginevad rahva väärtustele. Oma tegevusega tahame kaasa aidata kasumit mittetaotlevatele erialastele ettev6tmistele, laste ja täiskasvanute kultuuri- ning spordielule, looduskaitsele ja rahvuslike väärtuste kaitsele. Seega on meile kallis k6ik, mis teeb sellest maast meie kodumaa!

Mittepoliitilise ühendusena koondame oma ridadesse vaateilt erinevaid isikuid, tehes pear6hu isamaalisusele, aususele, 6iglusele, demokraatiale, rahvuslusele ning ltsimehelikkusele.