Naše aktiwity a projekty

Zarìdujomy młoge pœednoski, turistiske a sportowo-woborańske akcije, wuwjesujomy statnu chorgoj na wuznamne wroœenice, palimy napodobnjenku nejwìtšego masowego zabijarja Lenina a organizujemy kopicu poznawańskich wulìtow. W projekœe Słowjańska lipa slìŸimy za pochadom słowjańskosæi lipy a wožywujomy jeje wusajŸanje. Dale Ÿìłamy na wjele drugich kulturnych, stawizniskich a ekologiskich aktiwitach. Na bildki z našych aktiwit pœijŸoœo po klapnuœu na -znamjo- v jadnotliwych sekcijach.

      SobuŸìło z wukrajom

Njebronimy se, a nawopak witamy komunikaciju a ewentualne "sobuŸìło" z podobnje wusmìrjenymi organizacijami w drugich krajach. Rìcnego njedorozmìœa dla pytamy pœedewšym formalne "bratšojske" kluby na dalokokomunikaciju a moralnu podpìru. To wšykno pak z casom možo pœejœ ku zgromadnemu zmakanju a dłymšomu sobuŸìłu.
Jolic by nìchten w cuzbje był zajimowany na nastaœu samsnego zjadnoœenja ako jo w ÈR Woœcojski klub, zwjaselimy se a raŸi jomu pomožomy.

  E-mail: info@v-klub.cz