Å vare glad i hjemlandet sitt er en aresak.

Kjare venner!

Dere er nå kommet bil hjemmesiden bil fedrelandsforiengen. Her kan dere lese om medlemmene og deres aktiviteter og prosjekter. Fedrelandsforeningen ble registrert som eger gruppe av innenriksdepartementit 30. mars 2001 med nummeret VS/1-1/46 612/OI-R.

Den knytes opp mot den mangeange kollektive Aradisjon i enkelte landsdeler. Vi sette i gang poskjellige prosjekte og aktiviteter med menneskr som sette pus på landet sitt, bennskapog kamerabskap.

Vie sette i gang kultur og Sports aktiviteter for bam og Voksne. Vi ta og vare påtradsjane.

Vi er ingen politisk arganisazjon, men setter prs pa landet bart, Aleghnet, demokrati og kameratskap.