Aktivitetene og prosjektene bare

Vi organizerer foredrag, turer og Sports-Aktiviteter.

Vi organiserer mange bema - buerer. I "lindetre prosjektet" forsaker er å  finne ut når dette breet ble et slovanisk tre Vi plante og lindetra.

Vi forberder også nye kultur-Økologie og historieaktiviteter.

      Kontakt

Vi zoke forbindelze med liknende organisazjoner i utlandet. Vi soker også personlig Kontaktet. Vi hjelpe og fil desom noen vil starte en zlik gruppe.

E-mail: info@v-klub.cz