Patriotyzm ma wartość!!

Drodzy przyjaciele,
Wstąpiliście na strony obywatelskiego stowarzyszenia – Klub Patriotyczny. Możecie tu zapoznać się z naszą historią i działalnością.
Klub Patriotyczny został zarejestrowany w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej dnia 30 marca 2001 roku pod numerem VS/1-1/46 612/OI-R i nawiązuje do kilkuletniej tradycji poszczególnych regionalnych kolektywów, na bazie których został sformowany.
Pod nazwą Klubu Patriotycznego kryje się wiele różnorodnych projektów, a przede wszystkim ludzi, którzy wspólnie dążą do polepszenia istniejącej w społeczeństwie sytuacji. Ludzi, którzy chcą stale udowadniać sobie i innym, że patriotyzm, przyjaźń i koleżeństwo nie są tylko romantyczną fikcją, lecz mającą sens rzeczywistością.
Klub Patriotyczny powstał przede wszystkim z chęci prowadzenia aktywnej działalności opartej na wartościach narodowych. Chcemy przyczynić się do zwiększenia zainteresowania dorosłych, młodzieży i dzieci kulturą, sportem, ochroną przyrody i obroną wartości narodowych. Drogie jest nam to wszystko, co czyni z tej właśnie ziemi naszą Ojczyznę!
Jako stowarzyszenie apolityczne zrzeszamy we swoich szeregach osoby o różnych poglądach i stawiamy na patriotyzm, sprawiedliwość, demokrację oraz koleżeństwo.