Nasza działalność i projekty

      Wykłady / Wieczory Patriotyczne

Staramy się organizować jak najwięcej wykładów na tematy historyczne, kulturalne, ekonomiczne, ekologiczne, socjalne i wiele innych. Celem jest umożliwienie obywatelom dostępu do informacji oraz budowanie patriotycznej świadomości w społeczeństwie.