Nasza działalność i projekty

      Wycieczki turystyczno-poznawcze

Wycieczki turystyczno-poznawcze polegają na odwiedzaniu różnych ciekawych miejsc tak w kraju, jak i za granicą. Celem organizowanych przez nas wycieczek nie są korzyści materialne, co ma swoje przełożenie na panującą na nich atmosferę.