Niekture z dalszych projektów i aktywit

- Prowadzimy akcje sadzenia lip, mając na uwadze względy ekologiczne, estetyczne oraz aspekt duchowy – lipy jako słowiańskiego symbolu.
- Współpracujemy z organizacjami ekologicznymi na terenie Czech, a także prowadzimy samodzielne akcje w zakresie ochrony wód, fauny i flory.
- Prowadzimy wirtualną księgarnię patriotyczną.
- Kultywujemy tradycji wywieszanie flagi państwowej dla uczczenia ważnych dla Narodu Czeskiego wydarzeń.