Vlastenectvo je vecou cti !

Vážení priatelia,

práve ste vstúpili na stránky občianskeho združenia Vlastenecký klub, ktoré pojednávajú nielen o jeho predstaviteľoch a členoch, ale predovšetkým o jeho aktivitách, činnostiach a projektoch.

Vlastenecký klub bol ako občianske združenie zaregistrovaný na Ministerstve vnútra dňa 30. marca 2001 pod číslom VS/1-1/46 612/OI-R a nadväzuje na niekoľkoročnú tradíciu kolektívov v jednotlivých regiónoch.

Pod hlavičkou V-klubu sa skrýva množstvo rôznorodých projektov, aktivít, činností a predovšetkým ľudí, ktorých hlavným mottom je nezištne sa zapojiť do zlepšenia súčasného stavu spoločnosti. Vo svojom kolektíve sa neustále snažíme sebe i iným dokazovať, že vlastenectvo, priateľstvo a kamarátsky duch nie sú len výplodom romantických filmov, ale stále platnou realitou.

Vlastenecký klub vznikol predovšetkým z vnútornej túžby aktívne sa zapojiť v aktivitách stavajúcich na národných hodnotách. Svojou činnosťou chceme prispieť k podpore neziskových záujmových aktivít, kultúrneho a športového vyžitia detí i dospelých, ochrane prírody a obrane národných hodnôt. Je nám teda drahé všetko, čo činí 'túto' zem našou vlasťou!

Ako nepolitické združenie sústreďujeme vo svojich radoch názorovo rôzne osobnosti, pričom najvyšší dôraz kladieme na vlastenectvo, čestnosť, spravodlivosť, demokratickosť, národovectvo a kamarátstvo.