Naše aktivity a projekty

Poriadame množstvo prednášok, turistických a športovo-branných akcií, vyvesujeme štátnu vlajku na významné výročia, pálime maketu najväčšieho masového vraha Lenina a organizujeme množstvo poznávacích výletov. V projekte Slovanská lipa pátrame po pôvode slovanskosti lipy a oživujeme jej výsadbu. Ďalej pracujeme na množstve ďalších kultúrnych, historických a ekologických aktivít. 

      Spolupráca s cudzinou

Nebránime sa a naopak vítame komunikáciu a prípadnú "spoluprácu" s podobne zameranými organizáciami v ďalších krajinách. Vďaka jazykovej bariére hľadáme predovšetkým formálne "bratské" kluby na diaľkovú komunikáciu a morálnu podporu. Avšak to všetko môže časom prejsť aj k vzájomnému stretnutiu a hlbšej spolupráci.
Ak by mal niekto v cudzine záujem o vznik totožného združenia ako je v ČR Vlastenecký klub, budeme potešení a radi mu pomôžeme.

E-mail: info@v-klub.cz