Naše aktivity a projekty

      Prednášky - vlastenecké večery

snažíme sa poriadať čo najviac prednášok (aj pravidelné série), ktorých cieľom je priblížiť občanom predovšetkým historické, kultúrne, ekonomické, ekologické, sociálne a ďalšie názory. Cieľom je umožniť verejnosti prístup k vlastenecky ladeným informáciám a budovať kultúrne a historické povedomie spoločnosti.