Naše aktivity a projekty

      Turistické oddiely

Turistické oddiely pod V-klubom nám slúžia ako hlavné športovo-branné klubové vyžitie. V turistických oddieloch máme už štvorročnú minulosť a stále sa k nám pridáva viac a viac nových ľudí. Niekoľkokrát ročne v príjemnej atmosfére poznávame spoločne krásy našej vlasti.