Niektoréz ďalších projektov a aktivít

      Upálime Lenina

Upálime Lenina je happeningová akcia, pri ktorej je každoročne upálená nielen maketa tohto jedného z najväčších zločincov v histórii ľudstva v nadživotnej veľkosti, ale i mnohé knihy a brožúry, ktoré napomáhali šíreniu zločinnej komunistickej ideológie.

      Túlania históriou (informačné vývesky)

Túlania históriou (informačné vývesky) sú texty zaliate do fólie a umiestnené na drevenom podklade so strieškou. Mnoho kultúrnych a historických miest ležiacich uprostred lesov i miest ostalo dnes zabudnutých. Preto sa snažíme tiež prispieť k vylepšeniu turistiky tým, že na vybraných miestach umiestnime vývesky s informáciami o histórii daného miesta a prepis vzťahujúcej sa povesti.