Niektoréz ďalších projektov a aktivít

Slovanská lipa: V tomto projekte sa snažíme oživiť výsadbu líp a zameriavame sa nielen na ekologický a estetický význam tohto stromu, ale predovšetkým na jeho duchovný rozmer. Zameriavame sa tiež na pátranie po vzniku symboliky slovanskosti lipy, jej histórii a odkazoch predkov, mapovanie rastúcich pamätných jedincov.

Kupujte české výrobky - Akcia 859 sa zameriava na obsiahlu podporu českých výrobcov a predajcov. V príprave igelitové tašky s logom, samolepky a ďalšie.

Ekológia: Snažíme sa pomôcť k zlepšeniu našej prírody účasťou na aktivitách ČSOP, CHKO. Tiež sami organizujeme aktivity ekologického rázu, ako je napríklad čistenie studničiek či ochrana ohrozených druhov rastlín a živočíchov.

Vyvesenie štátnej vlajky je od nepamäti dôstojnou formou, ako uctiť určitú zvláštnu udalosť či významný dátum. Vlastenecký klub sa pri tejto príležitosti pripája k dôstojným oslavám a mimo položenia venca vešia, ako svoj prejav vlastenectva a k pamiatke uctenia našich predkov, českú vlajku.

Vlastenecká knižnica je súčasne virtuálnou knižnicou, kde je možné jednotlivé položky získať v elektronickej podobe zdarma a zapožičaním vlasteneckých kníh a časopisov.

Experimentálna archeológia a kultúrna história obecne: V príprave máme niekoľko projektov, ako napr. pátranie po reálnom základe mýtu o posvätnom imele rastúcom na duboch.