Nezáväzná programová osnova - presadzujeme:

 • Nenásilné obnovenie vlasteneckého a národoveckého cítenia u všetkých vekových kategórií.

 • Podporu mladej generácie predovšetkým v oblasti záujmových krúžkov a oddielov.

 • Celkové zlepšenie životných podmienok všetkých občanov ČR a to predovšetkým v oblasti kultúrnej a sociálnej.

 • Zachovanie a znovu oživenie tradičnej rodiny ako hlavného stavebného kameňa národa a spoločnosti.

 • Zlepšenie ekologickej osvety (najmä na školách) a podmienok pre trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti.

 • Zabrániť odlivu českej inteligencie do zahraničia a príliv imigrantov striktne podriadiť požiadavkám OSN.

 • Priamu demokraciu a používanie referenda ako najdemokratickejšieho politického nástroja.

 • Znemožnenie totalitných praktík nielen u nasledovníkov nacizmu a komunizmu, ale i ostatných politických subjektov.

 • Väčšiu právomoc súdov a polície v procesoch proti zneužitiu právomoci politikov a štátnych úradníkov.

 • Sprehľadnenie financovania a činnosti štátnych podnikov (ČT, ČD a ďalšie)

 • Striktný odpor proti všetkým drogám a závislosť spôsobujúcim činnostiam.

 • Zachovanie plnej suverenity ČR v oblasti politickej, vojenskej i ekonomickej.