Domoljubje je stvar časti !

Spoštovani prijatelji,

pravkar ste vstopili na strani državnega združenja Domovinski klub, ki razpravlja ne le o njegovih predstavnikih in členih, ampak predvsem o njegovih aktivnostih, dejanjih in projektih. 

Domovinski klub je bil kot državljansko združenje registriran na Ministrstvu notranjih zadev dne 30. marca 2001 pod številko VS/1-1/46612/OI-R in navezuje na več letno tradicijo kolektivov v posameznih regijah. 

Pod oznako D- klub se skriva množica projektov, aktivnosti, dejanj in predvsem ljudi, katerih glavni moto je nesebično se priključiti v izboljšanje sedanjega stanja družbe. V svojem kolektivu se nenehno trudimo sebi in drugim dokazati, da domoljubje, prijateljstvo in prijateljski duh ni so le ustvarjalnost romantičnih filmov, ampak stalno veljavna realnost.

Domovinski klub je nastal predvsem iz notranjega hrepenenja po aktivni udeležiti v dejavnostih zgrajenih na nacionalnih vrednotah. S svojo dejavnostjo hočemo prispevati k podpori ne dobičkonosnih aktivnosti, kulturnih in športnih druženj otrok in odraslih, varstvu narave in ohranitve nacionalnih vrednot. Pri srcu nam je vse, kar dela iz tiste zemlje našo domovino!

Kot ne politično združenje zbiramo v svojih vrstah osebnosti raznega prepričanja, pri čem največji poudarek dajemo na domoljubje, poštenost, pravičnost, demokratičnost, patriotizem in prijateljstvo.