Naše aktivnosti in projekti.

Prirejamo nešteto predavanj, turistične in športno-obrambne akcije, obešamo državno zastavo na pomembnih praznikih, sežigamo maketo največjega množičnega morilca Lenina in organiziramo številne spoznavalne izlete. V projektu Slovanska lipa, raziskujemo prvotnost slovanske lipe in oživljamo njeno posaditev. Aktivni smo na številnih kulturnih, zgodovinskih in ekoloških področjih. 

      Sodelovanje s tujino

Ne branimo se, temveč vabimo k komunikaciji in mogočemu "sodelovanju" s podobno usmerjenimi organizacijami v drugih pokrajinah. V zahvalo jezikovnih ovir iščemo predvsem formalne "bratske" klube za komunikacijo na razdaljo in moralno podporo, ki lahko preide kasneje k vzajemnem srečanju in globljem sodelovanju.
Če bi se kdo v tujini zanimal za nastanek tovrstnega združenja kot v ČR Domovinski klub, bomo počaščeni in radi mu ponudimo pomoč.

  E-mail: info@v-klub.cz