Výroční zpráva pro rok 2004

Autor: Petr Tryščuk <petr(at)v-klub.cz>, Téma: Organizační informace, Vydáno dne: 14. 04. 2005

Výroční zpráva je základním právním dokumentem, který ukazuje na činnost neziskové organizace v předcházejícím roce a to včetně hospodaření.
Vlastenecký klub působil jako organizační jednotka v roce 2004 v pěti městech – Brně, Děčíně, Frýdku-Místku, Praze a Ostravě. Svou činnost zaměřil především na kulturní, kulturněhistorické, turistické, vzpomínkové a ekologické aktivity.

VÝČET AKTIVIT:

 1. Kultura a historie:

   

  1. Hlasy hrdinů v Moravskoslezském kraji
   Vlastenecký klub Ostrava a Brno se zapojil do realizace projektu Hlasů hrdinů v oblasti Severní Moravy a Slezska. Projekt Hlasy hrdinů se koná pod záštitou Československé obce legionářské, Svazu bojovníků za svobodu a Českého rozhlasu Radiožurnál, Ústavu soudobých dějin Akademie věd ČR, Ministerstva Obrany (a dalších).
   Hlavním a nemalým úkolem je budování zvukového archivu autentických výpovědí československých veteránů druhého zahraničního odboje. Cílem projektu je vytvořit zvukový archiv postavený na co největším počtu záznamů dokumentující vzpomínky všech žijících veteránů. Výsledná práce tak pomáhá osvětlit nelehké období II. světové války a především pravdivě připomíná tehdejší události.
   Naše první předpokládaná oblast pro realizaci projektu byla pro okresy Frýdek-Místek, Opava a Ostrava. V těchto oblastech jsme při první realizaci z centrální evidence získali databázi okolo 50 jmen účastníků války. Podařilo se nám zrealizovat 32 vzpomínkových výpovědí.
   Celkový rozpočet projektu byl 70 000,- Kč


  2. (Staro)slovanská oslava Slunovratu
   Na Slezskoostravském hradě jsme připravili celodenní program pro rodiče s dětmi, pro milovníky historie i pro lidi, kteří se chtěli jen pobavit. Oslava byla tvořena hrami pro děti i dospělé, doplněné přehlídkou dobových řemesel a válečných her. Součástí programu byl „festival“ kapel hrající hudbu v rámci „slovanské tématiky“ a byli zde i hosté s keltskou hudbou. Oslavu navštívilo okolo 500 návštěvníků, než byla přerušena prudkým deštěm.
   Celkový rozpočet projektu byl 65 000,- Kč


  3. Přednášky a besedy
   V Ostravě – Porubě jsme připravili 10 tématických besed a přednášek. (témata z oblasti historické a kulturní) na které přišlo okolo 340 lidí. V rámci začátku cyklu „Besedy s válečnými veterány“ byly připraveny první 4 besedy z účastníky II. světové války.
   Celkový rozpočet projektu byl 10 000,- Kč


  4. Svátek keltské kultury
   Ve spolupráci s organizátorem této oslavy jsme již po třetí zajistili autobusový svoz z Ostravska na tuto jinak z MSK špatně dostupnou akci. Využita byla plně kapacita autobusu a celá oslava se zdárně vydařila.
   Celkový rozpočet projektu byl 10 000,- Kč

 2. Pietní aktivity a aktivity vztažené na suverenitu vlasti:


  1. Upalme Lenina
   7.11. proběhl v Děčíně již pátý protitotalitní happening "Upalme Lenina". Akce se jako vždy konala na meziříčním ostrohu Labe a Ploučnice u železničního mostu. Podařilo se přilákat i širší veřejnost, jež sebou přinesla nejen požadovanou dobrou náladu a knihy či jiné relikvie propagující myšlenky komunismu (na spálení).
  2. Čajánkovy kasárna
   Byly připraveny právní podklady pro instalaci informační cedule u bývalého objektu Čajánkových kasáren v Místku. Tato cedule bude instalována 11.3.2005 ve spolupráci s Československou obcí legionářskou a Ministerstvem obrany.
  3. Pietní výstup k mohyle Jana Palacha
   Již druhým rokem jsme se v srpnu (na Palachovo narození) vydali k jeho mohyle na hoře Smrk. Podařilo se nám také navázat spolupráci se Sdružením Jana Palacha jejichž účast plánujeme při pietním výstupu na rok 2005.


 3. Turistika a sport:
  Za rok 2004 jsme připravili 15 větších plánovaných turistických a sportovních akcí na které se dostavilo okolo 150 lidí. Akce se konaly v Beskdydech, Orlických horách, na Blanensku, v Jeseníkách a na Děčínsku. 4. Ekologie:
  Ve spolupráci s PS Podbeskydí a ČSOP jsme se opět zapojili do ochrany lesních mravenců (Formica) na Ondřejníku. Zde jsme instalovali 4 ochranné kryty a provedli inventarizaci rozsáhlého území. Už třetím rokem jsme se také zapojili do akce CHKO Beskydy na mapování divokých šelem.
FINANČNÍ ROZVAHA:

Hospodaření organizace (v Kč) v roce 2004:
Příjmy:
Příjmy od odběratelů služeb celkem 50 000,-
Příspěvky ústředních orgánů, krajských, magistrátních, obecních úřadů 35 500,-
Dary nadací, z podnikatelské sféry apod. 55 000,-
Příjmy z členských příspěvků 25 000,-
Skutečné příjmy celkem 165 500,-
Výdaje:
Celkové výdaje v předcházejícím kalendářním roce (2004) 165 500,-

Předpokládaný - plánovaný rozpočet na rok 2005 (v Kč) /
Příjmy od odběratelů služeb celkem 30 000,-
Příspěvky ústředních orgánů, krajských, magistrátních, obecních 90 000,-
Dary nadací, z podnikatelské sféry apod. 40 000,-
Příjmy z členských příspěvků 40 000,-
Plánované příjmy celkem 200 000,-ODPRACOVANÉ DOBROVOLNICKÉ HODINY:

Členové Vlasteneckého klubu a naši spolupracovníci oddělali zcela zdarma okolo 580 hodin na přípravách kulturních akcí, 35 hodin na přípravách turistických a sportovních aktivit. Na ekologické činnosti bylo odpracováno přes 240 manuálních hodin a dalších hodin v terénu. Na přípravách historických a pietních aktivit bylo odpracováno po 65 hodin.
Celkem bylo na přímých výstupech odpracováno Vlasteneckým klubem nejméně 920 hodin.

Výroční zprávu zpracoval podle podkladů z Místních Klubů Petr Tryščuk, Jan Benc, Adéla Králová, Karel Demel, Marek Skřipský.

Dne 1.2. 2005 v Ostravě