Záchrana lesních mravenců

Autor: Petr Tryščuk <petr(at)v-klub.cz>, Téma: Lesní mravenci, Vydáno dne: 20. 03. 2005

Lesní mravenci rodu Formica patří mezi velmi ohrožené druhy naší přírody, které si zaslouží naši velkou pozornost. Především se jedná o inventarizaci, mapování lokalit a také o budování ochranných krytů.
Naše činnost se každoročně zaměřuje na oblast Ondřejníku, Malé a Velké Stolové, Nořičí hory a Kněhyně.

K záchraně lesních mravenců jsme se dostali skrze ZO 68/01 Českého svazu ochránců přírody. Dva naši členové postupně absolvovali nezbytné semináře a školení a od roku 2001 se věnujeme inventarizaci mravenčích hnízd v Beskydech.

Největší republikové zásluhy samozřejmě patří ČSOP, jmenovitě Janu Daňovi a Lesům ČR (zastoupenými Ladislavem Pulpánem), kteří celorepublikově zorganizovali mapování a záchranu lesních mravenců. Pakliže i Vám není příroda lhostejná a máte zájem se zapojit, velice rádi Vám na ně pošleme kontakt!

Za celou dobu naší činnosti jsme vybudovali již přes deset ochranných krytů a zmapovali okolo 70 mravenišť. Náš cíl je jasný - obnovit populaci lesních mravenců rodu Formica na Ondřejníku, odkud vlivem lidských zásahů již skoro vymizeli.

Jedna z častých laických otázek zní "Proč se o mravence speciálně starat?" Mnozí se domnívají "že příroda si vždy pomůže sama". Nyní by jako argument musel následovat dlouhý výčet lidských zásahů do lesa (pro přírodu skoro vždy negativních), které se podepsaly na naprosté devastaci biodiverzity i počtech jednotlivých druhů hmyzu. Dřívější masové rozšíření se nejen na Ondřejníku redukovalo na živořící zbytky na několika málo lokalitách. Ty jsou právě ohrožovány nejen datlovitými ptáky a lidskými zásahy, ale především divokými prasaty, které mraveniště rozrývají, aby se dostali k mravenčím kuklám (někdy lidově nazývaným "mravenčími vajíčky".

Zdravou a početnou populaci mravenců skutečně jen tak něco neohrozí a "příroda" si vypomůže sama. Ovšem tyto časy jsou dávno pryč a bez lidské pomoci by lesní mravenci nakonec z většiny našich lesů vymizeli. Naše kryty omezí ničení ptáky a černou zvěří a náš společný celorepublikově koordinovaný výzkum povede k lepšímu pochopení mravenčích superkolonií. Což se zákonitě odrazí ve zkvalitnění péče o ně!