Informační cedule na Ondřejníku

Autor: Petr Tryščuk <petr(at)v-klub.cz>, Téma: Lesní mravenci, Vydáno dne: 20. 03. 2005

Na Ondřejníku jsme v rámci našeho projektu instalovali informační ceduli pojednávající o významu ochrany mravenců a o důvodech zakrytování mravenčích hnízd.

Vážení návštěvníci hor,
V této chvíli se nacházíte na lokalitě Na Loukách v nadmořské výšce 800 až 840 metrů. Tato lokalita je významná především tím, že se v jejím okolí v současné době (2003) nachází nejsilnější populace lesních mravenců na hoře Ondřejník.
Lesní mravenci rodu Formica z našich lesů vinou člověka takřka vymizeli a bez pomoci jim hrozí naprosté vyhubení. V současné době jsou ohrožováni zásahy člověka, erozí, ale především nájezdy černé zvěře, jezevců a žlun. Tito pravidelně poškozují mravenčí kupy a při jejich malém počtu a oslabení mohou znamenat jejich zánik.

OCHRANA MRAVENIŠŤ: Zde podél cesty se nalézají kryty proti sesutí, které umožnily masivní rozvoj mravenišť (nárost nadzemní hmoty hnízda až o 25 cm za rok). Hlouběji v lese (směrem dolů) jsou vybudované kryty z pletiva, které chrání mraveniště proti poškození ze strany predátorů. Ochrana lesních mravenců je realizována od r. 2000.

O MRAVENCÍCH ODBORNĚ I OBECNĚ: Mravenci jsou fascinující skupinou blanokřídlého hmyzu. V absolutních číslech jsou vůbec nejhojnějším hmyzem na Zemi. U lesních mravenců mohou být počty v kolonii v miliónech, přičemž se v určitém ohledu celá superkolonie chová jako jeden jedinec. Jejich hnízda jsou ohromná, přičemž nadzemní část je mnohem menší, než ta pod povrchem. Některé mravenčí kupy dosahují výšky i dva metry!
Mravenci si také budují vlastní cesty (mravenčí dálnice), čímž vznikají dokonalé komunikace zahloubené do půdního profilu, nezřídka s tunely. Mravenci také dovedou vést své války, zotročovat jiné mravence či plánovaně "vyměnit" starou královnu za mladou. Dokáží si také "ochočit" jiný hmyz (a to nejen známé mšice) a využívat jejich "medoviny". Všechny lovy, války a další jejich činnost mohou ovlivnit vzájemnou komunikací, která je založena na jejich taktilní, kinoptické, akustické a chemické signální soustavě.

VÝZNAM LESNÍCH MRAVENCŮ PRO LES