Obnova lesoparku Kvádrberk

Autor: Mirek Červenka <mirek(at)v-klub.cz>, Téma: Lesopark Kvádrberk, Vydáno dne: 20. 03. 2005

Vlastenecký klub Děčín byl Děčínskou radnicí přizván k jednání o obnově lesoparku Kvádrberk. Jsme rádi za toto pozvání neboť se velice rádi zapojíme do jakýchkoliv pozitivních činností ve svých regionech.
Hlavním výstupem jednání byla dohoda o dalším společném postupu - vznik nové (dosud nepojmenované iniciativy) sestávající z vyjmenovaných subjektů, jehož cílem bude prosadit obnovu zpustošeného lesoparku.

Pár úvodních slov (listopad 2002): Setkání na MÚ Děčín ohledně obnovy lesoparku Kvádrberk proběhlo v úterý v 10,00 v zasedací místnosti pana starosty. Kromě Vlasteneckého klubu Děčín se jej zúčastnil ředitel Městské policie, vedoucí referátu ŽP, vedoucí odboru lesních parků, zástupce přednosty Úřadu práce,hlavní architekt,člověk z CHKO a zástupci o.s." Arnika" (s jejich předsedkyní jsme dohodli možnost další spolupráce), "Iniciativy děčínský zámek" a "Amici Decini".
Pro nás bylo důležité, že všichni souhlasili s naším návrhem, aby byla v lesoparku zřízena funkce správce placená z rozpočtu města. I v dalších bodech se ukázalo, že naše představy jsou s ostatními téměř totožné. Bohužel tento projekt v současné době stagnuje, takže čekáme až se partneři a město rozhýbou.