Slunovrat - slovanská oslava léta

Autor: Petr Tryščuk <petr(at)v-klub.cz>, Téma: Oslava Slunovratu, Vydáno dne: 02. 05. 2005

aktualizováno: V posledních letech jsme na Severní Moravě pociťovali absenci kulturní oslavy, která by se také zaměřila právě na naši slovanskou historii. Uspořádáním, pokud možno staroslovanského festivalu, jsme chtěli i my přispět ke kulturnímu dění v oblastech kde působíme. Primárním cílem však bylo a bude připomínat především slovanské kořeny a kulturu.


(STARO)SLOVANSKÁ OSLAVA SLUNOVRATU
18.-19.6.2004 – Slezskoostravský hrad – 10:30 až do rána

Záměrem této slavnosti, festivalu a doprovodných programů je připomenout a přiblížit občanům Moravskoslezského kraje hlubší tradice a návaznost na vlastní slovanskou historii.

Tato oslava je vedena v kulturně-vzdělávacím a zábavném duchu a není v žádném případě oslavou náboženskou ani prodejní.

 

Ze života starých Slovanů: Dlouhodobým cílem je vytvořit tuto oslavu v čistě staroslovanském (velkomoravském) duchu. Program je připravovaný s důrazem na dobovou autentičnost 6.-9. století tak, aby se nemíchaly historické skutečnosti, vybavení, oblečení, artefakty a ostatní dobové doplňky. To samé platí pro kulturní vystoupení (rituály, taneční či šermířské vystoupení). Při odborných posouzeních spolupracujeme také s odborníky z řad historiků a archeologů. Oslava je doplněna také o vstupy z období předvelkomoravského a období po zániku Velké Moravy, což je ale vždy uvedeno nebo řečeno.

 

Denní program je rozdělen na dvě splývající části a je po celou dobu doplněn živou hudbou:

Jeho první část je zaměřena na rodiny s dětmi, zájemce o historii a další návštěvníky, kteří mají chuť vidět a okusit život našich předků. Nedílnou součástí u první části je (u řemesel) možnost si je vyzkoušet na vlastní kůži a zároveň tak okusit náročnost denních prací (například při mletí obilí, výroby nekruhové keramiky apod.).

Mimo průběžné předvádění řemesel, bude pro návštěvníky možnost si vyzkoušet některé bojové techniky a rekonstruované středověké hry. Tyto hry budou z části přeneseny na moderované hlediště (v období mezi vystoupení jednotlivých kapel) a budou i hry o ceny. Pro rodiny s dětmi bude připravena řada dobových dětských her a motivačních soutěží.

V následují druhé části jde především o kulturní vystoupení, jako starodávné rituály, vystoupení tanečních a hudebních uskupení hrajících tradiční slovanskou, historicko-slovanskou a folkovou slovanskou hudbu. Jako host je vždy pozváno uskupení hrající keltskou hudbu.

Vstupné: Děti do 15 let v doprovodu rodičů mají vstup zdarma. Předpokládané vstupné na odpolední program do 17:00 hod. je ve výši 50,- a pro celý den (včetně večerního festivalu) 100,- Kč. Veškerý případný zisk půjde na neziskovou činnost a všichni pořadatelé (cca 30 lidí) se závazně vzdávají svého platu či honoráře. Dlouhodobým cílem je z případných příjmů budovat v MSK Living History aktivity – „středisko živé historie“.

Místo konání: Nově opravený Slezskoostravský hrad (Místní obvod Slezská Ostrava). Jedná se o velký a především hradbami a budovami ohraničený prostor. Sociální zařízení je zde i pro vozíčkáře. Vstup do areálu je lehce přístupný přes řeku od Černé louky (centrum Ostravy).