BIERSKI Josef

Autor: Ondřej Růžička <ondra(at)v-klub.cz>, Téma: Stezka Wolframu, Vydáno dne: 03. 04. 2005

BIERSKI Josef se narodil 19.3.1920 v obci Lubno, okres Frýdek-Místek. Otec Jan Bierski narozený 16.5.1878 v Jablunkově, pracoval ve Vítkovických železárnách. Rodina vlastnila malé hospodářství na kterém pracovala matka Barbora roz.Gurecká (30.11.1883) s dětmi.V rodině byli čtyři sourozenci. Dva starší bratři a starší sestra Marie a nejmladší Josef.

Josef navštěvoval obecnou školu v obci Jankovice-Bystrá (Janovice-Bystré pozn. red.) Poté vychodil měšťanskou školu ve Frýdlantě nad Ostravicí. Po ukončení školy se vyučil slévač ve Vítkovických železárnách. Po vyučení pracoval ve stejném závodě. Byl dobrým cvičencem a v mládí byl členem Dělnické tělovýchovné jednoty. Později v Anglii, kde DTJ nebyla založena, byl členem Sokola. Byl velkým vlastencem jak bylo v jazykově smíšených krajích častým zjevem a v r.1938 se dobrovolně za mobilizace hlásil do čs.armády. Dne 1.3.1939 nastoupil vojenskou základní službu u ženijního pluku 4 u 1.mostní roty. Dne 15.3.1939 byl převzat do slovenské armády. Dne 26.5.1939 byl vyjmut z evidence a propuštěn do poměru mimo činnou službu domů. 18.7.1939 přešel hranice do Polska se svým kamarádem Pavlem Toflem, který později zahynul jako čs.letec v Anglii. Josef Bierski prošel Krakovem a čs.voj.táborem v M.Bronowicíh. Dne 28.7.1939 odplul lodí CHROBRÝ do Francie a byl prezentován u 1.pluku cizinecké legie v Sidi Bel Abbes a vyslán na výcvik. V září 1939 byl odeslán do Agde a tam byl presentován do čs.armády a zařazen u ppl.2.
Účastnil se bojů na frontě e Francii. Po ústupu odplul lodí ROD el FARAG do Anglie, kde byl zařazen k 2.praporu čs.brigády. Zde se přeškoli z pěšáka na tankistu, prodělal řadu odborných kurzů a dosáhl postupně hodnosti rotného. 5.11.1942 prodělal základní výcvik na STS-26 a o měsíc později výcvik seskoku padákem na STS-51.

V květnu 1943 byl zařazen do výcviku pro zvláštní úkoly s určením pro akci WOLFRAM. Prodělal řadu odborných výcviků a v r.1944 převezen lodí na základnu Bari v Itálii.
13.9.1944 byl vysazen v Beskydech. Dne 19.10.1944 byl zákeřně zastřelen partyzánem-konfidentem Gestapa na Smrku v Beskydech. Po válce byl exhumován a uložen na hřbitově Borová v rodném kraji. Rodina byla internována ve Svatobořicích, později vyreklamována Vítkovickými železárnami pro práci a válečných dodávkách.
Josef Bierski byl vyznamenán Čs.válečným křížem 1939, medailí Za chrabrost a medailí Za zásluhy I.tř. Byl povýšen na nadporučíka v záloze In memoriam.


B I E R S K Ý Josef narozen 19.3.1920 Lubno, okres Frýdek
stav: svobodný
povolání: slévač
náboženství: římskokatolické
národnost: česká
otec: Jan BIERSKI
matka: Barbora Gurecká
vzdělání: 2 třídy měšť.školy

vlasy: kaštanové oči: modré
obočí: řídké nos: špičatý
ústa: souměrná brada: tupá
obličej: oválný výška: 173 cm

1.3.1939 nastoupil vojenskou základní školu a zařazen jako
vojín 1.mostní roty 4.ženijního pluku
15.3.1939 převzat do slovenké armády
26.5.1939 vyjmut z její evidence
19.10.1944 zastřelen v pohoří SMRKU a pohřben 30.9.1945 v Borové