ČERNOTA Josef

Autor: Ondřej Růžička <ondra(at)v-klub.cz>, Téma: Stezka Wolframu, Vydáno dne: 03. 04. 2005

ČERNOTA Josef se narodil 1.8.1916 v Břeclavi. Otec Josef Černota (1880-1950) byl řezbářem. Pracoval jako dělník. Za války se dotal do zajetí, vstoupil do čs.legií v Rusku. Po válce se věnoval trhovému obchodu. Matka Josefa roz.Pokorná (1881-1972) obstarávala domacnost a malé hospodářství.

Rodina vlastnila rodinný domek. V rodině byly dvě děti. Starší sestra Štěpánka (nar.1912) byla švadlenou. Mladý Josef vychodil v rodišti obecnou školu a 3 třídy měšťanky. Děti vyrůstaly ve vlasteneckém prostředí. Obě cvičili v Sokole. Josef pěstoval gymnastiku a sporty všeho druhu včetně boxu. Tyto záliby jej provázely celý život. Vyučil se krejčím a po vyučení pracoval v továrně u firmy Baťa, nejprve ve střihárně a později ve skladu. Po Mnichovu přišlo jeho rodiště do německého záboru a tou dobou žil Josef se svými rodiči. V té době docházelo k incidentům s německou mládeží a německými ordnery. Po jedné bitce, kde došlo ke zranění se záležitosti uchopila německá policie. Josefovi nezbývalo, než uprchnout do Protektorátu a opět začala práce u firmy Baťa na výkopu Baťova kanálu v Malenkovicích. Ježto nepodal opční žádost, dostal předvolání k voj.odvodu do německé armády. Aby se vyhnul policejním obtížím a vojenské službě v německé armádě, začal organizovat svůj přechod do Polska. Domluvou s čs.železničáři při přejezdu vlaku vyskákala skupina utečenců na polském území z vlaku. V Krakově vstoupil do čs.voj.jednotky a 28.7.1939 odplul lodí CHROBRÝ do Francie a prošel výcvikom v cizinecké legii v posádce El Aricha. Dne 26.9.1939 byl presentován do čs.armády v Agde. Byl zařazen ke kulometné rotě ppl.2. Prošel poddůstojnickou školou. Jako velitel družstva TK se účastnil bojů na frontě ve Francii. Po příměří 13.7.1940 přeplul lodí do Anglie a sloužil u 2.praporu ve Walton Hall. Prodělal řadu armádních kurzů a postupně dosáhl hodnosti rotného. V roce 1942 byl vybrán do výcviku pro zvláštní úkoly a vyslán 5.11.1942 na STS-26 do Skotska. O měsíc později prodělal výcvik v seskoku padáem. V polovině roku 1943 byl povolán na STS-46 Chicheley Hall a byl zařazen do operační skupiny WOLFRAM. S touto prodělal řadu speciálních výcviků.
Dne 3.7.1943 odletěl letadlem na základnu SOE do Bari a na čs.vyčkávací stanici Laureto.
S operační skupinou WOLFRAM byl vysazen z 13./14.9.1944 do Beskyd. Matka nebyla postižena, otec byl totálně nasazen v Německu a Štěpánka byla vězněna v KT z politických důvodů.
Josef Černota přežil válku, byl vyznamenán Čs.válečným křížem 1939, čs.medailí Za chraprost, medailí Za zásluhy I. a II. třídy.
Po válce se stal důstojníkem z povolání. Z armády byl propuštěn v hodnosti štábního kapitána v roce 1950.


Č E R N O T A Josef narozen 1.8.1916 v Břeclavi
národnost: česká
původní povolání: krejčí
vzdělání: základní
po roce 1945 byl členem KSČ
otec: Josef ČERNOTA
matka: Josefa POKORNÁ
stav: ženatý
do května 1939 pracoval jako krejčovský dělník u různých
konfekčních a stavebních firem
V květnu 1939 odešel ilegálně do zahraničí přes Polsko do Francie

2.8.-25.9.1939 služba v cizinecké legii
26.9.1939 presentován v čs.armádě ve Francii odtud Anglie a Itálie
postupně zastával tyto funkce:
- velitel družstva TK
- velitel tankové čety
přemístěn ke II.odboru MNO pro zvláštní úkoly
prodělal výcvik sabotážní
konspirativní
bojový
padákový
radiový
tělesný
pro navádění letounů
září 1944 vysazen v prostoru Beskyd, jako zastupce velitele skupiny WOLFRAM
květen 1945 přemístěn ke II.oddělení MNO v Praze, jako šifrovací důstojník
instruktor bojové zdatnosti a učitel boje zblízka ve Vojenské akademii v Hranicích
září 1947 velitel výcvikové, později úderné roty 71.výsadkového praporu
Zákupy - Stráž pod Ralskem
září 1950 velitel padákové balící stanice Boreček u Mimoně
propuštěn do zálohy
V následujících letech pracoval jako řidič, pomocný dělník, seřizovač textilních stavů, skladník v Mimoni a jejím okolí.
Major výsadkového vojska v záloze
VYZNAMENÁNÍ: Čs.válečný kříž 1939
Medaile Za chrabrost
Za zásluhy I.stupně
II.stupně
Pamětní medaile se štítkem F a VB
Partyzánskou hvězdu