Jak vylepšit náš klub?

Autor: Petr Tryščuk <petr(at)v-klub.cz>, Téma: Organizační informace, Vydáno dne: 15. 04. 2005

K tomuto zamyšlení mě inspirovala právě probíhající (aktuální) anketa o tom, jak hodnotíte naši činnost za uplynulé tři roky. Jako pro veřejně činnou organizaci je pro nás reflexe velmi důležitá a vážíme si všech postřehů.
Tento článek slouží také jako fórum (skrze komentáře) k podrobnějšímu vyjádření k naší činnosti, než jen hlasováním v anketě.

To, že se dá neustále něco zlepšovat je snad dávno ohraná karta. My se o to snažíme a koneckonců vykazujeme od vzniku pravidelný růst ve všech měřitelných oblastech. Například roční obrat vzrostl v roce 2004 pětinásobně.

Rozpočty
2001 0
2002 10000,-
2003 30000,-
2004 165000,-

 Prakticky se v současné době blížíme ke hranici svých možností (v rámci stávající členské základny a současných finančních zdrojů), ale i zde letos vykazujeme (ač pomalý) růst. Každopádně jsme připraveni rozšířit své projekty do dalších oblastí (např. budeme "adoptovat" pěchotní srub) či realizovat další nové projekty (kromě těch stávajících).

K tomu ovšem potřebujeme i Vaše reakce, nápady a případnou pomoc. Proto budu vděčen za připomínky, které můžete psát právě do komentářů/názorů tohoto článku.