Odkaz předků

Autor: Petr Tryščuk <petr(at)v-klub.cz>, Téma: Vzpomínkové aktivity, Vydáno dne: 02. 11. 2007

Náš národ, nebo alespoň jeho vlastenecká část, si dnes připomněla vznik samostatného Československého státu. Je to již 89 let, co se náš národ vymanil z 300leté poroby...
Bohužel i tento náš nejvýznamnější státní svátek se pomalu stává více dnem volna a přehlídkou politiků, než důstojnou vzpomínkou na hrdinné předky. http://sonna.com.ua

Naše svoboda a samostatnost je velkou výsadou. Větší než si dnes mnozí myslí, neboť i po II. světové válce zůstaly mnohé národy bez své národně státní svébytnosti. Za slovanské národy připomeňme třeba Lužické Srby, jejichž kulturní a národní vymírání pokračuje i v dnešních časech.
Pokloňme se tedy památce předků, neboť bez nich bychom my zde nebyli. A nebo bychom to nebyli my, právoplatní synové a dcery českého, slovenského a moravského národa.

Vznik Československa byl souhrou tužeb, dřiny a odříkání. Nebylo by naší samostatnosti bez Masaryka. Ovšem T.G.Masaryk by nebyl ničím bez československých legií a ty by nevznikly, kdyby nenavázaly na Sokol a další národně obrozenecké spolky. Ne Masaryk, ne legie, ale národní obrozenci a myslitelé, byli tím prvním hybným kamenem, tou silou, která nám umožnila zvolit si svobodu místo poroby.
V tomto duchu tedy pokračujme i nyní, neboť především spolky a sdružení budou hrát svůj prim i v budoucích časech. Nezapomeňme, že nezisková práce pro národ, patří nepochybně mezi ty nejušlechtilejší lidské činy. /catalog/postelnoe-bele/