Klub Patriotyczny w Polsce

Autor: Julian Wierzbowski <julian(at)v-klub.cz>, Téma: Piła (PL), Vydáno dne: 07. 11. 2005

Idea powołania do życia Klubu Patriotycznego w Polsce pojawiła się w 2004 roku, jednak do jej realizacji doszło dopiero 23 października 2005 roku. Następnego dnia o powstaniu Klubu Patriotycznego został poinformowany Starosta Pilski.

Klub Patriotyczny jest stowarzyszeniem zwykłym i w związku z tym, choć terenem jego działania jest terytorium całej RP, jednak może tworzyć tylko jedną organizację terenową - w Pile. Działalność Klubu Patriotycznego jako stowarzyszenia zwykłego jest dość mocno ograniczona, dlatego jednym z najważniejszych zadań Klubu jest rejestracja Klubu Patriotycznego. Do tego jednak potrzebne jest skupienie w szeregach Klubu minimum 15 osób.

Kontakt z Klubem:
e-mail: julian@v-klub.cz
tel. +48500856379